Global Goals x Art 2019 – Katalog

Homo Empaticus Olie på lærred 60×50 cm (Installations foto fra udstillingen Global Goals x Art på Gallerie Lorien).

 

Katalog nr. 13 – Catalogue nr. 13

GLOBAL GOAL 4: KVALITETSUDDANNELSE

Protagonisten sad på en gren i Kundskabens Træ. Hun havde fire arme den dag. Fuglene sang inde i deres gasmasker og træet hujede så godt det kunne. Bøger fløj omkring hende, og det var svært at bestemme sig for bare én. Men da hun tænkte over hvem hun skulle læse op for, var det alligevel nemt at vælge. Værket viser hvorledes mennesket gennem uddannelse er blevet til Homo Empaticus. Værket skildrer et menneske som gennem empati og dannelse er i stand til at løse både små problemer i det nære og de problemer, vi som verdenssamfund står overfor i dag.

KITT BUCH (1983) Billedkunstner indenfor genren popsurrealisme. Bosat i og arbejder fra København.

 

English version

The protagonist sat on a branch in the Tree of Knowledge. She had four arms that day. The birds sang inside their gas masks and the tree howled as best it could. Books flew all around her, making it hard to decide on just one. But when she thought of to whom she was to read, the choice was easy. The work shows how humans has become Homo Empaticus through education. The work portrays a person who through empathy and education can solve both small issues in the nearby community and the issues that we as a global community face today.

KITT BUCH (1983) Visual artist within the genre of pop surrealism. Based and working in Copenhagen.